< Hovedmeny
Print

Lære inn og montere Norgesalarmen Tag Leser

Tag Leser

Norgesalarmen Tag Leser er en RF F1 enhet. Du kan bruke tags, kort og enkelte mobiltelefoner med den for å slå av og på alarmen. Trykk på knapp og berør med tag for å slå på alarmen. Berør med tag for å slå av alarmen.
1. Skru opp skruen på undersiden av tag leser for å komme til batterikasse og innlæringsknapp.
2. Vipp av frontdekselet fra bakbraketten.
3. Sett batterier i gul batterikasse.
4. Åpne finder.exe og dobbelklikk med venstre museknapp på ip adressen til din sentral.
5. Logg inn med ditt brukernavn og passord.
6. Gå inn på Device Managment – Learning / Inclusion.
7. Trykk på Start knappen.
8. Trykk på den røde Innlæringsknappen og slipp med en gang.
9. Detektor dukker opp under Detected Device, trykk på Add.
10. Trykk på “Stop” knappen. Deretter gå til Panel på hovedmeny.
11. Finn detektor i enhetsliste og trykk på Edit.
12. Legg inn navn på detektor og trykk på OK.
13. Skru fast bak braketten på veggen.Hekt fronten på i toppen og vipp den inn i bunnen. Deretter skru inn skruen i bunn.
14. Tags i esken er allerede lært inn. Her er hva du gjør for å legge til flere tags.
15. Trykk rød knapp i 5 sekunder til det lyser grønt.
16. Beveg tag i nærheten av merket på Tag Leser. Du hører et pip når den er lagt inn. Hører du 2 pip. Er den allerede lagt inn.
17. Trykk på rød knapp og slipp med en gang for å gå ut av programmering.
18. Sletting av tags: Trykk på rød knapp i 8 sekunder til den lyser rødt.
19. Beveg tag i nærheten av merket på Tag Leser. Du hører 2 pip når den er slettet.